You are currently viewing Poziv za skupštinu Udruženja pravnika Srbije

Poziv za skupštinu Udruženja pravnika Srbije

  • Post author:
  • Post category:Vesti

У складу са чл. 16 и чл. 38 Статута Удружења правника Србије, Управни одбор сазива изборну

СКУПШТИНУ УДРУЖЕЊА ПРАВНИКА СРБИЈЕ

За 16.09.2023 са почетком у 11 часова. Скупштина ће се одржати у Београду на Правном факултету

Универзитета у Београду (Булевар краља Александра 67). Позивају се сви чланови Удружења да узму учешће на скупштини.

Подсећамо да ће право гласа на скупштини у складу са чл. 8 и чл. 38 Статута Удружења имати исти чланови који су то право имали и на скупштини на којој је усвојен Статут Удружења (претходној скупштини), уколико су уплатили чланарину за 2023. годину закључно са 09.09.2023. године (годишња чланарина је утврђена одлуком ИО, остала је непромењена и у 2023. години -2.000,00 дин. за физичка лица, рн. Удружења је 205-512963-07).

Позивамо и охрабрујемо све заинтересоване чланове, који у складу са Статутом Удружења остварују право да се кандидују за функције у Удружењу то и учине, слањем кандидатуре на адресу електронске поште udruzenjepravnikasrbije@gmail.com до 15.09.2023. или непосредно на сам дан скупштине, достављањем писане кандидатуре верификационој комисији од почетка верификације чланова скупштине (10 часова) до почетка скупштине (11 часова).

Управни одбор за Скупштину предлаже следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Отварање скупштине

2. Утврђивање кворума – Извештај верификационе комисије

3. Избор радних тела (Радно председништво, записничар, оверивачи записника, изборна комисија)

4. Усвајање дневног реда

5. Извештај о раду Удружења правника Србије

6. Предлог активности Удружења

7. Представљање и гласање о кандидатима за органе Удружења

8. Разно

25.08.2023. Београд

Председник Удружења правника Србије

Проф. др Небојша Шаркић