Dobrodošli na web-sajt najstarijeg udruženja pravnika u Srbiji

Udruženje pravnika Srbije decenijama okuplja eminentne pravnike sa ovih prostora, koji zajedničkim naporima rade na poboljšanju našeg pravnog sistema kao i na unapređenju vladavine prava.

Oblasti angažovanja

U ostvarivanju svojih ciljeva Udruženje pravnika Srbije poseban zančaj pridaje:

Oragnizovano učešće

u pripremi i raspravi povodom donošenja i promena Ustava, značajnijih zakona i kodifikaciji pojedinih grana prava.

Pokretanje inicijativa

za donošenje, izmenu i dopunu zakona, drugih propisa i opštih akata, radi potpunijeg i boljeg organizovanja društvenih odnosa.

Izdavanje

stručnih i naučnih publikacija, a posebno časopis "Pravni Život" i saradnja u izdavanju publikacija u oblasti prava drugih izdavača.

Saradnja

sa drugim udruženjima, naučnim ustavama, državnim organima, preduzećima, a posebno sa pravnim fakultetima.

+
Članova
Istraživanja
+
Godina

Želite da postanete član našeg udruženja?

Ukoliko ispunjavate uslove za članstvo u Udruženju pravnika Srbije, sve što treba je da pratite instrukcije na linku sa desne strane.

AKTUELNA PITANjA SAVREMENOG ZAKONODAVSTVA I PRAVOSUĐA

Zbornik radova sa Savetovanja pravnika, Budva, 2–6. jun 2023. godine

Prednosti članstva u našem udruženju:

Učešće u radu udruženja

Učešće u radu udružeja kroz rad odbora i komisija, izradu plana rada, kao i da birate i budete birani u organe udrućenja.

Naučni i stručni rad

Članstvo Vam daje mogućnost da učestvujete u Budvanskim pravničkim danima, kao i ostalim naučnim i stručnim skupovima, kao i učešća u radu seminara za usavršavanje i obnavljanje znanja.

Pravna biblioteka udruženja

Članovi udruženja imaju mogućnost da upotpune svoju ličnu biblioteku, ranijim brojevima Pravnog života, Arhiva i dr.

Sve prednosti učlanjenja možete pronaći na sledećem linku – ovde

Press clipping

Novi predsednik Udruženja pravnika Srbije je prof. dr Miodrag Orlić, odlučeno je juče jednoglasno na izbornoj skupštini UPS-a. Dr Orlić je jedan od naših najboljih stručnjaka za oblast građanskog i stvarnog prava i član je vladine Komisije za izradu nacrta Građanskog zakonika Republike Srbije.
Politika
politika.rs
Javna rasprava o drugom prednacrtu građanskog zakonika privodi se kraju, a očekuje se da će početkom naredne godine konačna verzija teksta biti predata na uvid javnosti i Ministarstvu pravde, kažu u Udruženju pravnika Srbije, nevladinoj organizaciji koja je nakon prestanka rada Vladine Komisije za izradu zakonika nastavila da radi na tom dokumentu.
Euronews
euronews.rs
Udruženje pravnika Srbije završiće započeti posao državne komisije na velikoj kodifikaciji obligacionog, stvarnog, porodičnog i naslednog prava. – „Budvanski pravnički dani” biće održani sredinom juna
Politika
politika.rs

Budvanski Pravnički dani 2022.