You are currently viewing Poziv članovima na skupštinu Udruženja pravnika Srbije

Poziv članovima na skupštinu Udruženja pravnika Srbije

  • Post author:
  • Post category:Vesti

Na osnovu člana 17 i u skladu sa članom 14 Statuta Udruženja pravnika Srbije, Izvršni odbor saziva redovnu godišnju

SKUPŠTINU UDRUŽENjA PRAVNIKA SRBIJE

Skupština će se održati u subotu 10.12.2022. godine u Beogradu, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, u amfiteatru II (amfiteatar Slobodan Jovanović) sa početkom u 11:00 sati. Pozivaju se članovi Udruženja da uzmu učešće na skupštini.
Pre početka Skupštine neophodno blagovremeno evidentiranje prisustva kako bi preuzeli glasačke listeće, te Vas pozivamo da se počev od 10 časova prijavite Verifikacionoj komisiji.

Izvršni odbor za Skupštinu predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine;
2. Utvrđivanje kvoruma (izveštaj verifikacione komisije);
3. Izbor radnih tela (radno predsedništvo, zapisničar, overivači zapisnika);
4. Usvajanje dnevnog reda;
5. Izveštaj o radu Udruženja pravnika Srbije;
6. Finansijski izveštaj Udruženja;
7. Predlog aktivnosti Udruženja za 2023. godinu;
8. Izbor predsednika Udruženja i Izvršnog odbora;
9. Izbor članova Nadzornog odbora
10. Inicijativa za izradu Statuta;
11. Imenovanje redakcionog odbora časopisa Pravni život;
12. Razno.

U Beogradu, 02.12.2022. godine

Udruženje pravnika Srbije

Po ovlašćenju predsednika Udruženja

član Izvršnog odbor Ratomir Slijepčević