You are currently viewing Javno saopštenje Udruženja pravnika Srbije

Javno saopštenje Udruženja pravnika Srbije

  • Post author:
  • Post category:Vesti

ЈАВНО САОПШТЕЊЕ

УДРУЖЕЊА ПРАВНИКА СРБИЈЕ

 

Најновији догађаји, по својим последицама, национална су трагедија.

               Управни одбор Удружења правника Србије сматра неопходним да да свој допринос, како би тешка ситуација у којој се нашло наше друштво, што пре постала прошлост. Остваривање тог циља подразумева значајне промене у многим областима, а у сфери права пре свих других. Стога  се од  правника очекује да се посебно ангажују на  унапређивању читавног нашег правног поретка. Потребан нам је правни систем, који ће, после свега што нам се догађало у последњих 30 година, грађанима обезбедити одговарајућу законску регулативу, знатно ефикасније правосуђе од постојећег  и квалитетнију управу.

                Удружење правника Србије спремно је да покрене разне активности, као и да се укључи у оне које су већ започели други, како бисмо заједно побољшали наш правни систем, дали већи значај превенцији и подстакли индивидуалну и колективну одговорност. На нама правницима лежи морална дужност да се боримо за поштовање правне етике и за праведно право.

                Чланови Удружења правника Србије интензивније ће радити на остваривању  програмских  активности. Оне се, поред осталог, односе на организацију следећих саветовања и научних скупова и то: о независности правосуђа, заједно са Институтом за упоредно право (12.  и 13.  маја  2023); традиционалном јунском саветовању правника о “Актуелним питањима савременог законодавства и правосуђа” ( од 2. до 6. јуна 2023); научној конференцији о “Извршењу и стечајном праву” (20. и 21. октобар 2023); као и о финализацији израде Преднацрта Грађанског законика  у коме су предвиђене многобројне и значајне измене и новине у разним областима, а највише у Породичном праву.

 

 

Београд   11.05.2023