Poštovane koleginice i kolege,

Udruženje pravnika Srbije, Pravni fakultet Univerziteta UNION u Beogradu i Institut za uporedno pravo organizuju naučni skup ,,ZAŠTITA PRAVA ZAPOSLENIH”. Skup će se održati 29. i 30. marta 2024. godine u Velikoj sali Pravnog fakulteta Union, Bulevar maršala Tolbuhina 36, Novi Beograd.

Pozivamo sve zainteresovane da svoje učešće prijave preko Udruženja pravnika Srbije.

Autori koji su zainteresovani da objave svoje pisane radove, iste mogu dostaviti najkasnije do 1.2.2024. godine (primenjivaće se uobičajeni standardi za pisanje naučnih radova: apstrakt, apstrakt na engleskom, ključne reči, fusnote i popis literature do 18 kucanih strana); pripremom zbornika i odabirom tema rukovodiće redakcioni odbor u sastavu prof. emeritus dr Nebojša Šarkić, prof. dr Vladimir Čolović, dr Mario Reljanović, dr Mila Petrović i dr Aleksandra Devenja.

U prilogu Vam dostavljamo preliminarni program skupa sa izlagačima i temama koji će, naravno, naknadno biti korigovan.

S poštovanjem,

Prof. emeritus dr Nebojša Šarkić