You are currently viewing Poziv za Budvanske pravničke dane 02-06.06.2023

Poziv za Budvanske pravničke dane 02-06.06.2023

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ НА XXVI САВЕТОВАЊУ ПРАВНИКА БУДВАНСКИ ПРАВНИЧКИ ДАНИ

О АКТУЕЛНИМ ПИТАЊИМА САВРЕМЕНОГ ЗАКОНОДАВСТВА И ПРАВОСУЂА 

У БУДВИ (БЕЧИЋИМА) од 02. до 06. јуна 2023. године

На Саветовању разматраће се:

  • Новине у Преднацрту Грађанског законика Републике Србиjе (обjављеног у бр. 3 и 4/2018 ”Бранича”, часописа Адвокатске коморе Србиjе) коjе се односе на облигационо, стварно, наследно и породично право
  • Значаjне промене у правосудном законодавству и судскоj пракси
  • Актуелна питања извршног, стечаjног и нотариjалног права
  • Еволуциjа управног права
  • Иновациjе у кривичном, материjалном и процесном праву
  • Тенденциjе у развоjу европског и еколошког права
  • Усавршавање радног и права социjалног осигурања

Учествуjу:

проф. др Раjко Кузмановић, председник Академjе наука и умjетности Републие Српске; проф. др Миодраг В. Орлић;  проф. др Милан Шкулић; проф. др Небојша Шаркић, председник Удружења правниа Србиjе, др Драгиа Слjепчевић; проф. др Витомир Поповић, члан Академиjе наука и умjетности Републике Српске; проф. др Радован Вукадиновић, члан Академиjе наука и умjетности Републике Српске; г. Ратомир Слиjепчевић,   члан Извршнг одбора Удружења правника Србиjе; ; г. Предраг Трифуновић; гђа Снежана Андјевић; проф. др Владимир Чоловић; проф. др Душко Медић; проф. др Здравко Петровић; проф. др Слободан Станишић; проф. др Зоран Лончар; г. Мирослав Варићак; г. Владимир Тодоровић, члан Извршнг одбора Удружења правника Србије; г. Жељко Вујотић, члан Извршног одбора Удружења правника Србије, доц. др Горан Милојевић, генерални секретар Удружења правника Србије и многи други истакнути правници.

КОТИЗАЦИЈА

 Котизација за учешће на саветовању износи: 12.000 динара (100 евра) за чланове Удружења правника Србије и Републие Српске, односно 18.000 динара (150 евра) за остале учеснике.

ЦЕНЕ СМЕШТАЈА

Хотел ”Медитеран” – https://www.mediteran.me 1/1 соба – цена   105 е в р а, полупансион, по особи

1/2 соба – цена 78 евра, полупансион, по особи

Хотел ”Словенска Плажа”

1/1 соба – цена 50 евра, полупансион, по особи (***)

1/2 соба – цена 45 евра, полупансион, по особи

1/1 соба – цена 60 евра, полупансион, по особи (****)

1/2 соба – цена 55 евра, полупансион, по особи.

 

ПРЕВОЗ

 

У понуди су организовани аутобуски превоз из Београда и авио превоз.

 

ПРИЈАВА УЧЕСНИКА

 

Пријаве учешћа и резервације смештаја, котизације и превоза на: ”NOVI ASTAKOS” DOO, Вукице Митровић 66, 11000 Београд

Контакт: +381-63-337808

e-mail: officeBg@astakos.com

сајт: http://www.astakos.com/prijava-za-26-budvanske-pravnicke-dane/

 

П.С. Заинтересовани учесници могу добити повољан аранжман у хотелима пре одржавања скупа (пре 02. jуна) и/или наставити боравак после завршетка скупа (среда 06. jунa и даље). Потребно је да своје евентуалне планове саопштите извршном организатору – ”NOVA ASTAKOS”.