You are currently viewing Održana skupština Udruženja pravnika Srbije

Održana skupština Udruženja pravnika Srbije

Poštovane koleginice i kolege, članovi Udruženja pravnika Republike Srbije,

Dana 18. 3. 2023. godine u 11:00 časova na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u amfiteatru
VI održana je Skupština Udruženja pravnika Srbije. Nakon utvrđivanja kvoruma i izbora radnog
predsedništva u sastavu gospodin Milan Vučetić, predsedavajući, prof. Dr Nebojša Šarkić i doc. Dr
Goran Milojević, pristupilo se usvajanju dvencnog reda. Prisutnim članovima predsednik Udruženja
Prof. Dr Nebojša Šarkić predstavio je izveštaj o radu Udruženja u perthodnom periodu. Nakon toga
najavio je predstojeće aktivnosti:
Izborna skupština Udruženja planirana je za 27. maj. Na toj skupštini pravo odlučivanja imaće oni
članovi koji su izmirili obavezu plaćanja članarine za 2023. godinu. Odlukom IO članarina za
2023. godinu ostala je nepromenjena – 2.000,00 dinara. Pozivamo Vas da izmirite obavezu
plaćanja članarine.
Dana 23.04.2023. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu održaće se
naučni skup posvećen pravnim domašajima Ustava iz 1963. godine (detanjnije na sajtu
Udruženja i/ili sajtu PFUUB).
Dana 12. i 13. maja na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu organizovaće se naučni
skup sa temom ,,Reforma pravosudnog sistema Srbije“ (detaljnije na sajtu Udruženja i/ili sajtu
PFUUB).
Od 2. do 6. juna održaće se Budvanski pravnički dani. Redakcioni odbor u sastavu prof. dr
Miodrag Orlić, prof. dr Milan Škulić, prof.dr Vladimir Čolović, prof. dr Radovan Vukadinović i
prof. dr Nebojša Šarkić, poziva sve zainteresovane autore da stručne radove dostave
elektronskim putem na e-mail adresu Udruženja pravnika Srbije
(udruzenjepravnikasrbije@gmail.com ) najkasnije do 20. 4. 2023. godine
(uputstvo za pisanje članaka isto je kao za časopis ,,Pravni zapis“, sajt PFUUB).
Sve detalje u vezi sa prevozom , smeštajem i kotizacijom pogledajte na sajtu Udruženja.
finansijskog izveštaja za prethodnu kalendarsku godinu Planira se rasprava i izjašnjavanje o
predlogu novog Statuta Udruženja (možete ga pronaći na sajtu udruženja –
udruzenjepravnikasrbije.rs), kao i plan aktivnosti za ovu godinu. Pozivamo Vas da se upoznate sa
predlogom Statuta, i pošaljete nam na e-mail udruzenjepravnikasrbije@gmail.com svoje
predloge, sugestije, kritike.
S obzirom da je početak godine, u skladu sa odlukom IO pravo odlučivanja imaju članovi koji su
izmirili članarinu za prethodnu, 2022. godinu.
Takođe, u skladu sa odlukom IO moguće je glasanje i putem punomoćja.
Izborna skupština Udruženja planirana je za 27. maj. Na toj skupštini pravo odlučivanja imaće oni
članovi koji su izmirili obavezu plaćanja članarine za 2023. godinu. Odlukom IO članarina za
2023. godinu ostala je nepromenjena – 2.000,00 dinara. Pozivamo Vas da izmirite obavezu
plaćanja članarine.

Dana 23.04.2023. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu održaće se
naučni skup posvećen pravnim domašajima Ustava iz 1963. godine (detanjnije na sajtu
Udruženja i/ili sajtu PFUUB).
Dana 12. i 13. maja na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu organizovaće se naučni
skup sa temom ,,Reforma pravosudnog sistema Srbije“ (detaljnije na sajtu Udruženja i/ili sajtu
PFUUB).
Od 2. do 6. juna održaće se Budvanski pravnički dani. Redakcioni odbor u sastavu prof. dr
Miodrag Orlić, prof. dr Milan Škulić, prof.dr Vladimir Čolović, prof. dr Radovan Vukadinović i
prof. dr Nebojša Šarkić, poziva sve zainteresovane autore da stručne radove dostave
elektronskim putem na e-mail adresu Udruženja pravnika Srbije
(udruzenjepravnikasrbije@gmail.com ) najkasnije do 20. 4. 2023. godine
(uputstvo za pisanje članaka isto je kao za časopis ,,Pravni zapis“, sajt PFUUB).
Sve detalje u vezi sa prevozom , smeštajem i kotizacijom pogledajte na sajtu Udruženja.
Nakon izveštaja o radu i najave predstojećih aktivnosti, doc. Dr Goran Milojević, generalni
sekretar Udruženja, izložio predlog Statuta Udruženja. Nakon konstruktivne diskusije, statut je
usvojen.
Naredna tačka dnevnog reda bio je finansijski izveštaj Udruženja za prethodnu kalendarsku
godinu, nakon čega je Skupština zatvorena, a prisutni pozvani na neformalno druženje, odnosno
koktel u nekadašnjem Bonafidesu.