You are currently viewing Poziv za skupštinu udruženja pravnika Srbije

Poziv za skupštinu udruženja pravnika Srbije

  • Post author:
  • Post category:Vesti

Poštovane koleginice i kolege, članovi Udruženja pravnika Republike Srbije i svi zainteresovani,

Svim koleginicama čestitam Međunarodni dan žena i upućujem najlepše želje.

U prethodnom periodu svečano je obeležena značajna godišnjica Udruženja pravnika Srbije  – 75 godina od osnivanja, koktelom u sedištu Udruženja. Pomenuti jubilej smo iskoristili da se setimo i objavimo imena 75 istaknutih pravnika koji više nisu sa nama a pružili su veliki doprinos radu Udruženja i pravnoj nauci u Republici Srbiji. Početak godine bio je rezervisan i za planiranje i pripremu predstojećih aktivnosti.

U ime Izvršnog odbora Udruženja obaveštavam vas o sledećim aktivnostima i pozivam da uzmete učešće u radu.

  • Dana 18. 3. 2023. godine u 11:00 časova na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u amfiteatru VI održaće se Skupština Udruženja pravnika Srbije. Planira se rasprava i izjašnjavanje o  predlogu novog Statuta Udruženja (predlog možete preuzeti klikom na sledeći link – predlog statuta), kao i plan aktivnosti za ovu godinu. Pozivamo Vas da se upoznate sa predlogom Statuta, i pošaljete nam na e-mail udruzenjepravnikasrbije@gmail.com svoje predloge, sugestije, kritike.

S obzirom da je početak godine, u skladu sa odlukom IO pravo odlučivanja imaju članovi koji su izmirili članarinu za prethodnu, 2022. godinu i popunili pristupnicu.

Takođe, u skladu sa odlukom IO moguće je glasanje i putem punomoćja.

  • Izborna skupština Udruženja planirana je za 27. maj. Na toj skupštini pravo odlučivanja imaće oni članovi koji su izmirili obavezu plaćanja članarine za 2023. godinu. Odlukom IO članarina za 2023. godinu ostala je nepromenjena – 2.000,00 dinara. Pozivamo Vas da izmirite obavezu plaćanja članarine.
  • Dana 23.04.2023. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu održaće se naučni skup posvećen pravnim domašajima Ustava iz 1963. godine (detanjnije na sajtu Udruženja i/ili sajtu PFUUB). Više o ovom skupu možete saznati ovde.
  • Dana 12. i 13. maja na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu organizovaće se naučni skup sa temom ,,Reforma pravosudnog sistema Srbije“ (detaljnije na sajtu Udruženja i/ili sajtu PFUUB). Sa detaljima ovog skupa možete se upoznati ovde.
  • Od 2. do 6. juna održaće se Budvanski pravnički dani. Redakcioni odbor u sastavu prof. dr Miodrag Orlić, prof. dr Milan Škulić, prof.dr Vladimir Čolović, prof. dr Radovan Vukadinović i prof. dr Nebojša Šarkić, poziva sve zainteresovane autore da stručne radove dostave elektronskim putem na e-mail adresu Udruženja pravnika Srbije (udruzenjepravnikasrbije@gmail.com ) najkasnije do 20. 4. 2023. godine

(uputstvo za pisanje članaka isto je kao za časopis ,,Pravni zapis“, sajt PFUUB).

Sve detalje u vezi sa prevozom , smeštajem i kotizacijom pogledajte na sajtu Udruženja.

Srdačno,

Prof. dr Nebojša Šarkić