NACIONALNA ŠKOLA POZITIVNOG PRAVA – SAVETOVANjE PRAVNIKA U ORGANIZACIJI
UDRUŽENjA PRAVNIKA SRBIJE
O AKTUELNIM PITANjIMA SAVREMENOG ZAKONODAVSTVA I PRAVOSUĐA
ZLATIBOR (hotel Palisad) od 02. do 05. novembra 2023. god.

Udruženje pravnika Srbije
 
 
predstavlja najstarije, najreprezentativnije strukovno udruženje pravnika u našoj zemlji, osnovano  još 1948. godine. Ove godine obeležili smo 75 godina aktivnog rada, a Udruženje već decenijama uspešno prevazilazi mnogobrojne izazove. Vodeći se načelima kao što su nezavisnost, apolitičnost, stručnost, jasan cilj u svakom trenutku je da pružimo podršku pravnicima u našoj zemlji, sa željom da predstavljamo krovnu organizaciju, da unapredimo struku kroz aktivan rad na usavršavanju pozitivnog zakonodavstva, doprinosemo što efikasnijem funkcionisanju pravnog sistema Republike Srbije i vladavini prava, kroz jasno promovisanje kulture zakonitosti. 
 
Hvala Vam što pružate doprinos u zajedničkom stvaranju pravničke istorije naše zemlje
 
tako što ste od samog starta uzeli učešće na savetovanju za koje nam je cilj da od početka postane najznačajnije strukovno savetovanje u našoj zemlji. Želimo da okupimo najprestižnije domaće pravnike, da napravimo kvalitetan spoj teorije i prakse, da omogućimo da nauka doprinese pozitivnopravnim rešenjima. Želimo da čujemo praktičare, sa kojim se problemima sureću, kako ih reševaju, koji problemi se javljaju i kako i da li ih adekvatno prevazilaze. 
 
Ambiciozni cilj projekta je da okupi pravničku elitu, koja će unaprediti pozitivno pravo Republike Srbije.
 
Nadamo se da će projekat zaživeti i postati tradicionalan. Očekujemo da ćete nas podržati, jer jedino zajedno možemo da realizujemo zacrtane ciljeve.
 
 
Ove godine obeležavamo 45 godina od donošenja Zakona o obligacionim odnosima i 45 godina od donošenja prvih zakona u oblasti  Izvršnog prava. Takođe nemili događaji ovog proleća, nametnuli su potrebu da još jednom sagledamo krivično zakonodavstvo naše zemlje.
 
 
PROGRAM RADA
 
 
02.11.2023. (četvrtak)
 
Dolazak učesnika i smeštaj
 
03.11.2023. (petak)
 
10.00 – 11.00 časova – Registracija učesnika
11.00 časova – Svečano otvaranje, uvodne reči
Građanskopravna katedra 
– 45 godina od donošenja Zakona o obligacionim odnosima
 
– prof. dr Vladimir Čolović – Predlozi za izmene i dopune odredaba Zakona o obligacionim odnosima o ugovoru o osiguranju
– prof. dr Mirjana Radović – Dejstva opštih uslova formularnih ugovora
– prof. dr Uroš Novaković
– prof. dr Ilija Babić – Ništavi ugovori u naslednom pravu i obligacini ugovori
– doc. dr Goran Milojević – Odnos obligacionog i stvarnog prava
 
04.11.2023. (subota)
 
11.00 časova 
– 45 godina od donošenja prvih zakona u oblasti  Izvršnog prava
 
– prof. emeritus Nebojša Šarkić – Prikaz razvitka Izvršnog zakonodavstva
– Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda – Sredstva izvršenja i izvršne isprave
– doc. dr Vladimir Crnjanski – Izvršno  i založno pravo
– prof. dr Milena Trgovčević Prokić – Izvršavanje odluka iz vanparnične materije
– doc. dr Marko Radović – Izvršno i stečajno pravo
 
05.11.2023. (nedelja)
 
10.00 časova 
Krivično zakonodavstvo
 
– prof. dr Zoran Pavlović – Odgovornost dece i mlađih punoletnika u sudskom  postupku
– prof. dr Ivan Joksić – Specifičnosti  krivičnih sankcija prema maloletnicima
– Olivera Ristanović, predsednica Prekršajnog suda
– Advokat Sead Spahović – Koncepcija odbrane
– Adv. Tamara Radojčić, adv. Aleksandra Arsić  -Femicid i normativna regulativa
 
Usvajanje zaključaka i zatvaranje konferencije