Poštovane koleginice i kolege,

Dana 20. i 21. oktobra 2023. godine u Vršcu je održana naučna
konferencija “Izvršno i stečajno pravо”. Organizatori konferencije su
Udruženje pravnika Srbije i Pravni fakultet Univerziteta UNION u Beogradu.


Na skupu su govorili: Jasmina Stamenković, sudija Vrhovnog suda Srbije;
sudije Privrednog apelacionog suda: Mladen Nikolić, Branka Žerajić, Tatjana
Đurica i Jasminka Obućina; profesori Pravnog fakulteta Univerziteta UNION:
Vladimir Crnjanski i Nebojša Šarkić; prof. Vuk Radović, Pravni fakultet
Univerziteta u Beogradu; sa Instituta za uporedno pravo govorili su: prof.
Vladimir Čolović i dr Đura Đurović. Pismeni rad je priložila i prof. dr
Milena Trgovčević Prokić.


Na skupu su tretirana brojna sporna pitanja iz izvršnog i stečajnog prava.
Nivo predavača ali i diskusije polaznika bile su na izuzetnom stručnom nivou.
Sa žaljenjem konstatujem da je broj polaznika bio relativno mali, te da je
finansijska korist bila neproporcionalno manja u odnosu na naučni i stručni
doprinos.