phone iconTel: +381 11 2446910
phone iconFax: +381 11 244 30 24
divider
separator

Zakon o radu u praksi – aktuelna pitanja


U pravnom sistemu Srbije Zakon o radu od ključnog je značaja za uređenje položaja, prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih i poslodavaca. Kao takav, ovaj Zakon zaslužuje dobro poznavanje, svestranu analizu i pažljivu primenu u praksi. Kurs je fokusiran na najznačajnija rešenja Zakona o radu, a posebna pažnja posvećena je osnovnim novinama u reformi domaćeg radnog zakonodavstva i savremenim tendencijama u toj oblasti, krivičnopravnoj zaštiti prava po osnovu rada, otkazu ugovora o radu od strane poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja u ovoj materiji.

Predavači iz redova profesora Univerziteta u Beogradu, advokata i sudija Vrhovnog kasacionog suda i osnovnih sudova u Srbiji, o aktuelnim pitanjima Zakona o radu govoriće sa aspekta domaćih i komparativnopravnih zakonskih rešenja, sudske prakse i najznačajnijih problema u domaćoj poslovnoj praksi. Učesnici Kursa pozvani su da se, tokom Kursa, uključe o diskusiju o pomenutim pitanjima i da svojim sugestijama, komentarima i predlozima, doprinesu pronalaţenju optimalnih rešenja u pravcu povećanja stepena pravne sigurnosti poslodavaca i zaposlenih.

Program kursa Course Programme

Po završenom Kursu učesnicima se izdaje sertifikat Udruženja pravnika Srbije.

Rok za prijavu: 21. novembar 2014.
Broj polaznika kursa je ograničen.

Troškovi učešća

12.000 din.

Napomena: Ljubaznošću predavača koji predavanja održavaju bez naknade, celokupan
prihod Kursa namenjen je radu Udruženja pravnika Srbije

separator

separator