phone iconTel: +381 11 2446910
phone iconFax: +381 11 244 30 24
divider

Sastav organa udruženja

separator

Predsednik, potpredsenici i članovi Izvršnog odbora

 

Predsednik:
Dr Milan Škulić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i glavni i odgovorni urednik časopisa “Arhiv za pravne i društvene nauke”

Potpredsednici:

 • Dr Radovan Vukadinović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i rukovodilac Škole za pravo Evropske unije
 • Dr Miroslav Paunović, advokat iz Beograda
 • Dr Jelena Perović, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Članovi:

 • Akademik prof. dr Slobodan Perović, predsednik Saveza Udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske i glavni i odgovorni urednik časopisa “Pravni život”;
 • Dr Gordana Vukadinović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu;
 • Dr Nataša Delić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
 • Dr Marija Krvavac, profesor Pravnog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici;
 • Dr Dobrosav Milovanović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
 • Dr Đorđe Nikolić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu,
 • Tanja Šobat, v.d. predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu
 • Miroslav Varićak, dosadašnji član Izvršnog odbora i presedavajući Organizacionog odbora Kopaoničke škole prirodnog prava
 • Ratomir Slijepčević, predsednik Multidisciplinarnog centra za harmonizaciju prava

Glavni i odgovorni urednik časopisa “Pravni život”:

 • Akademik prof. dr Slobodan Perović, predsednik Saveza udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske

Generalni sekretar:

 •  Snežana Marinković-Jekić, advokat iz Beograda.

 

Predsedništvo Udruženja pravnika Srbije

 

Veći broj istaknutih pravnika iz oblasti pravne teorije i prakse – profesora univerziteta, sudija, advokata, privrednika.

 

Predsednik i članovi Nadzornog odbora

 

 • Nikola Cicmil, dosadašnji član Nadzornog odbora;
 • Kaća Džudović, saradnik u Arhivu Jugoslavije;
 • Slobodan Mandić, rukovodilac službe za pravna i opšta kadrovska pitanja u Ministarstvu finansija

separator