phone iconTel: +381 11 2446910
phone iconFax: +381 11 244 30 24
divider
separator

Porezi, javne nabavke, osiguranje – aktuelna pitanja


Kurs je fokusiran na pojedina pitanja iz oblasti poreza, javnih nabavki i osiguranja koja se često postavljaju u poslovnoj praksi, kako sa stanovišta njihovog zakonskog uređenja tako i sa aspekta njihove primene i tumačenja. U tim okvirima, posebna pažnja posvećena je: poreskim aspektima raspodele dobiti u akcionarskim društvima i poreskom tretmanu dividendi u Srbiji; novim zakonskim rešenjima iz oblasti javnih nabavki i problemima njihove primene u praksi; novim tendencijama u zakonskom regulisanju osiguranja imovine; rešavanju sporova koji proističu iz oblasti osiguranja, kao i privrednom kriminalitetu sa posebnim osvrtom na prevaru u osiguranju.

Učesnici Kursa pozvani su da se uključe u diskusiju o pomenutim pitanjima i da svojim sugestijama, komentarima i predlozima doprinesu pronalaženju optimalnih rešenja za prevazilaženje rizika koji se u ovim oblastima najčešće javljaju. Po završenom Kursu učesnicima se izdaje sertifikat Udruženja pravnika Srbije.

Program kursa

separator

separator