phone iconTel: +381 11 2446910
phone iconFax: +381 11 244 30 24
divider

O nama

separator


Udruženje pravnika Srbije je nezavisno stručno i opšte udruženje u koje se, dobrovoljno i po slobodnom pristupu, udružuju diplomirani pravnici – njihova opšta i specijalizovana društva i druge asocijacije pravnika u Srbiji, radi ostvarivanja ciljeva Udruženja. Udruženje je nevladina i vanstranačka asocijacija pravnika.

Ciljevi Udruženja su:

  • usavršavanje pravnog sistema i pravnog poretka Republike Srbije;
  • vladavina prava kao osnov legitimnosti i legaliteta u vršenja svake vlasti;
  • kultura zakonitosti u smislu pravde kao univerzalne ljudske vrednosti, a ne kao akta volje samo određene društvene grupe;
  • ljudska prava prema međunarodnim standardima sadržanim u Ustavu R. Srbije i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorima;
  • potvrda prava kao struke i nauke o dobrom i pravičnom;
  • zalaganje za uređivanje statusnih pitanja i očuvanje i podizanje ugleda pravnika;
  • organizovanje različitih oblika stručnog usavršavanja pravnika.

Polazeći od ciljeva Udruženja, kao i od njegove profesionalne opštosti, smatra se da je svaki diplomirani pravnik, na osnovu dobrovoljnosti i bez obaveze plaćanja bilo kakve naknade (članarine i sl.), punopravni član Udruženja, ukoliko ne izrazi svoju volju da ne želi sticanje statusa člana Udruženja. Izuzetno, član Udruženja može biti i drugo lice koje se bavi naukom ili praksom u različitim oblastima društvenog života povezanim sa pravom, ako prihvata ciljeve Udruženja i želi da se angažuje na njihovom ostvarivanju. Studenti pravnih fakulteta su kandidati za sticanje statusa člana Udruženja, sa kojima Udruženje ostvaruje posebnu saradnju.


lokacija

  


separator