phone iconTel: +381 11 2446910
phone iconFax: +381 11 244 30 24
divider
separator

Izveštaj o Kursu „Međunarodni privredni ugovori – pregovori, zaključenje, zaštitne klauzule, rešavanje sporova“ održanom 11. oktobra 2014. godine


U Udruženju pravnika Srbije, 11. oktobra 2014, po drugi put ove godine, održan je Kurs pod nazivom  „Međunarodni privredni ugovori – pregovori, zaključenje, zaštitne klauzule, rešavanje sporova“. Kurs je organizovan u saradnji sa Javnim preduzećem „Elektroprivreda Srbije“ i koncipiran je u skladu sa specifičnim potrebama ovog Javnog preduzeća. Kao i 28. juna 2014. godine, razmatrana su pitanja uspešne realizacije međunarodnih poslovnih transakcija i izbegavanja rizika povrede ugovora. U tom kontekstu, Prof. Dr. Jelena Perović, u prvom delu predavanja izlagala je o pregovorima za zaključenje ugovora i specifičnostima međunarodnih privrednih ugovora, dok se drugi deo njenog izlaganja odnosio na ugovor o međunarodnoj prodaji robe, sa posebnim akcentom na pitanjima prava i obaveza ugovornih strana, raskida ugovora, klauzule o višoj sili, merodavnog prava i rešavanja sporova. Prof. Dr. Radovan Vukadinović je održao predavanje na temu ugovora na tržištu električne energije. O ugovoru o zajedničkom poduhvatu i ugovoru o izgradnji, isporuci i montaži opreme, predavao je Dr. Miroslav Paunović. Po završenom Kursu, polaznicima su uručeni sertifikati Udruženja pravnika Srbije.

separator

separator