phone iconTel: +381 11 2446910
phone iconFax: +381 11 244 30 24
divider

Kursevi


Porezi, javne nabavke, osiguranje – aktuelna pitanja

Kurs je fokusiran na pojedina pitanja iz oblasti poreza, javnih nabavki i osiguranja koja se često postavljaju u poslovnoj praksi, kako sa stanovišta njihovog zakonskog uređenja tako i sa aspekta njihove primene i ...

Read More
separator

Izveštaj o kursu “Ugovor o građenju i isporuci opreme u domaćoj i međunarodnoj praksi”

U Udruženju pravnika 14. marta 2015. održan je Kurs “Ugovor o građenju i isporuci opreme u domaćoj i međunarodnoj praksi”. Predavači, stučnjaci iz ove oblasti, posebnu pažnju posvetili su specifičnostima poslova ...

Read More
separator

Ugovor o građenju i isporuci opreme u domaćoj i međunarodnoj praksi

Kurs je fokusiran na najznačajnija pitanja koja se u domaćoj i međunarodnoj praksi postavljaju u kontekstu ugovora o građenju i isporuci opreme. U tim okvirima, posebna pažnja posvećena je specifičnostima poslova ...

Read More
separator

Zakon o radu u praksi – aktuelna pitanja

U pravnom sistemu Srbije Zakon o radu od ključnog je značaja za uređenje položaja, prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih i poslodavaca. Kao takav, ovaj Zakon zaslužuje dobro poznavanje, svestranu analizu i pažljivu ...

Read More
separator

Izveštaj o Kursu „Međunarodni privredni ugovori – pregovori, zaključenje, zaštitne klauzule, rešavanje sporova“ održanom 11. oktobra 2014. godine

U Udruženju pravnika Srbije, 11. oktobra 2014, po drugi put ove godine, održan je Kurs pod nazivom  „Međunarodni privredni ugovori – pregovori, zaključenje, zaštitne klauzule, rešavanje sporova“. Kurs je ...

Read More
separator

Izveštaj o održanom Kursu “Međunarodni privredni ugovori – pregovori, zaključenje, zaštitne klauzule, rešavanje sporova”

U Udruženju pravnika, 28 juna 2014. godine održan je Kurs Međunarodni privredni ugovori – pregovori, zaključenje, zaštitne klauzule, rešavanje sporova. Uz učešće pravnika iz poslovne prakse, advokata i pravnih ...

Read More
separator


separator