phone iconTel: +381 11 2446910
phone iconFax: +381 11 244 30 24
divider

Aktivnosti

separator

U ostvarivanju svojih ciljeva Udruženje pravnika Srbije, naročito:

 • organizovano učestvuje u pripremi donošenja i promena ustava, donošenja i promena značajnijih zakona i kodifikaciji pojedinih grana prava;
 • organizuje stručne rasprave povodom ustavnih promena i donošenja značajnijih zakona;
 • pokreće inicijative za donošenje, izmene i dopune zakona, drugih propisa i opštih akata, radi potpunijeg i boljeg regulisanja društvenih odnosa;
 • izdaje stručne i naučne publikacije, a posebno časopis “Pravni život” i sarađuje u izdavanju publikacija drugih izdavača u kojima se obrađuju pitanja iz oblasti prava;
 • sarađuje sa drugim udruženjima, naučnim ustanovama, državnim organima, preduzećima i drugim pravnim licima, a posebno sa pravnim fakultetima;
 • organizuje razmenu iskustava sa organizacijama pravnika drugih zemalja, radi upoznavanja inostranih pravnika sa pravom Republike Srbije i radi upoznavanja naših pravnika sa pravom drugih zemalja;
 • ostvaruje saradnju i preko svojih predstavnika učestvuje u radu međunarodnih organizacija i asocijacija pravnika;
 • organizuje stručna savetovanja, seminare, predavanja i druge oblike stručnog usavršavanja radi raspravljanja o određenim pravnim problemima i stručnog usavršavanja članova Udruženja;
 • osniva arbitraže za rešavanje imovinskih i drugih sporova domaćeg i međunarodnog karaktera;
 • dodeljuje priznanja i prigodne nagrade pravnicima za dugogodišnji rad na unapređenju pravnog sistema i uspešan profesionalni rad;
 • radi na obezbeđenju ravnopravnosti i jednake zaštite građana u ostvarivanju njihovih prava i obaveza;
 • radi na podizanju ugleda pravne struke i nauke i jačanju principa ustavnosti i zakonitosti;
 • preduzima i druge aktivnosti i mere kojima se ostvaruju ciljevi Udruženja i uspešan rad članova Udruženja.

separator